شما محصولی در سبد خرید ندارید.
کاربر
جستجو
فیلترها
محصولات منتخب

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.730g
 • وزن برلیان:  0.63ct 
 • تعداد برلیان: 16pcs
62,077,500 تومان

دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد

 • وزن طلا : 22.470g
 • وزن برلیان:  1.61ct 
 • تعداد برلیان : 115pcs
98,122,500 تومان

دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد

 • وزن طلا :  33.220g
 • وزن برلیان:  1.13ct
 • تعداد برلیان : 119pcs
100,125,000 تومان

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  26.970g
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 1pcs
88,110,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 34.590g
 • وزن برلیان:  2.16ct 
 • تعداد برلیان : 233pcs
110,137,500 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا :26.990g 
 • وزن برلیان : 0.96ct
 • تعداد برلیان : 99pcs
116,145,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 39.210g
 • وزن برلیان:  0.53ct
 • تعداد برلیان : 14pcs
76,095,000 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 24.460g
 • وزن برلیان : 1.22ct
 • تعداد برلیان : 99pcs
116,145,000 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان

 • وزن طلا :  21.840g
 • وزن برلیان:  1.51ct 
 • تعداد برلیان : 114pcs
76,095,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان دورنگ (طلای رزگلد و سفید)

  • وزن طلا : 34.590g
  • وزن برلیان:  2.16ct 
  • تعداد برلیان : 233pcs
110,137,500 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان طلای رزگلد

 

 • وزن طلا : 32.210g
 • وزن برلیان : 1.32ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
98,122,500 تومان