شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها
محصولات منتخب

12327B/12301B

 • وزن طلا :  33.870gr
 • وزن برلیان:  1.130ct
 • تعداد برلیان : 119pcs
57,500,000 تومان

12364B

 • وزن طلا : 29.120gr
 • وزن برلیان : 1.03ct
 • تعداد برلیان : 42pcs
74,750,000 تومان

12146B

 • وزن طلا : 24.890gr
 • وزن برلیان:  0.20ct
 • تعداد برلیان : 6pcs
31,740,000 تومان

11880B

 • وزن طلا : 28.190gr
 • وزن برلیان : 0.96ct
 • تعداد برلیان : 43pcs

11965B

 • وزن طلا : 26.200gr
19,435,000 تومان

کد: Navy full00

 • وزن طلا :  23.820gr
 • وزن برلیان :0.61ct
 • تعداد برلیان : 151pcs
33,120,000 تومان

11281B

 • وزن طلا : 32.230gr 
 • وزن برلیان:  1.32ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
63,825,000 تومان

کد :Np-4OL00

 • وزن طلا : 8.080gr
 • وزن برلیان : 0.48ct
 • تعداد برلیان : 21pcs
12,075,000 تومان

کد :NAp-S000

 • وزن طلا : 6.88gr
 • وزن برلیان :0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
8,050,000 تومان

کد :Np-4WD00

 • وزن طلا : 10.280gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
9,200,000 تومان

12189E

 • وزن طلا :  6.850gr
 • وزن برلیان :  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 4pcs
35,650,000 تومان

کد :NAp-G000

 • وزن طلا : 7.63gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
8,050,000 تومان

کد :Np-6FD00

 • وزن طلا : 11.12gr
 • وزن برلیان : 0.69ct
 • تعداد برلیان : 54pcs
22,367,500 تومان

Code : NAg001

 • وزن طلا : 7.27gr
 • وزن برلیان : 0.04ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

ماه شهریور ، کد : B-zm005

 • وزن طلا : 26 گرم 
 • وزن برلیان : 0.40ct 
 • تعداد برلیان : 48 عدد
26,450,000 تومان

ماه مهر ، کد: B-zm006

 • وزن طلا : 20 گرم 
 • وزن برلیان :0.53ct  
 • تعداد برلیان : 34 عدد

 

25,300,000 تومان

ماه آبان ، کد: B-zm007

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان : 2 عدد
27,600,000 تومان

ماه آذر ، کد: B-zm008

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.75ct 
 • تعداد برلیان : 75 عدد

 

34,500,000 تومان

ماه دی ، کد : B-zm009

 • وزن طلا : 22 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان :13 عدد
23,000,000 تومان

ماه بهمن ، کد : B-zm010

 • وزن طلا : 21 گرم 
 • وزن برلیان : 0.47ct 
 • تعداد برلیان : 59 عدد
26,450,000 تومان

ماه اسفند ، کد : B-zm011

 • وزن طلا : 23 گرم 
 • وزن برلیان : 0.50ct  
 • تعداد برلیان :38 عدد
27,600,000 تومان

sale of the day