شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

انگشتر

حداقل: 0 تومان حداکثر: 134,368,000 تومان
ريال0 ريال134,368,000
مرتب سازی بر اساس

انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید

 • وزن طلا : 12.430g
 • وزن برلیان : 2.40ct
 • تعداد برلیان : 160pcs
88,657,920 تومان

انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 12.210g
 • وزن برلیان : 1.93ct
 • تعداد برلیان : 115pcs
89,856,000 تومان

انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.410g
 • وزن برلیان : 0.72ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
37,252,800 تومان

انگشتر باریک برلیان و گارنت طلای سفید

 • وزن طلا : 6.330g
 • وزن برلیان : 0.82ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
37,252,800 تومان

انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا :  5.400g
 • وزن برلیان :  0.30ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
22,464,000 تومان

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا :  5.250g
 • وزن برلیان : 0.32ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
22,464,000 تومان

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 4.900g
 • وزن برلیان : 0.30ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
22,464,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.380g
 • وزن برلیان : 1.57ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
61,776,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.190g
 • وزن برلیان : 1.59ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
61,776,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.850g
 • وزن برلیان : 1.60ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
61,776,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید یک وجه برلیان با صدف طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.380g
 • وزن برلیان : 2.01ct
 • تعداد برلیان : 164pcs
73,775,520 تومان

انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.00g
 • وزن برلیان : 3.32ct
 • تعداد برلیان : 109pcs
تماس بگیرید

انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای سفید

 • وزن طلا : 4.60gr
 • وزن برلیان : 2.10ct
 • تعداد برلیان : 116pcs
تماس بگیرید

انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای سفید

 • وزن طلا : 6.320g
 • وزن برلیان : 1.78ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 6.230g
 • وزن برلیان : 2.00ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

انگشتر با سنگ عقیق قهوه ای طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.260g
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
23,400,000 تومان

انگشتر مورگانایت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 11.390gr
 • وزن برلیان : 1.75ct
 • تعداد برلیان : 158pcs
88,358,400 تومان

انگشتر پهن تمام برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 11.230g
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs
78,624,000 تومان

انگشتر با سنگ عقیق سرمه ای طلای رزگلد

 • وزن طلا : 12.890gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
23,400,000 تومان

انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 13.620g
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
23,400,000 تومان

انگشتر گل تمام برلیان با پروانه آویز دو رنگ (طلای سفید و زرد)

 • وزن طلا : 13.790g
 • وزن برلیان : 2.73ct
 • تعداد برلیان : 286pcs
74,880,000 تومان

انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 10.510g
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
23,400,000 تومان

انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد

 • وزن طلا : 15.720g
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs
52,416,000 تومان

انگشتر پهن دو پروانه با برلیان سفید و قهوه ای طلای زرد

 • وزن طلا : 20g
 • وزن برلیان : 1.15ct
 • تعداد برلیان : 86pcs
112,320,000 تومان

انگشتر مردانه دورتادور یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 10.410g
 • وزن یاقوت کبود: 2.76ct
 • تعداد یاقوت کبود: 32pcs
36,934,560 تومان

انگشتر بیضی ترکیب برلیانهای سیاه، قهوه ای و سفید با طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.090g
 • وزن برلیان : 0.63ct
 • تعداد برلیان : 45pcs
46,800,000 تومان

انگشتر دو پروانه با برلیان و یاقوت کبود دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 5.720gr
 • وزن برلیان مارکیز : 0.17ct
 • تعداد برلیان مارکیز: 2pcs
24,336,000 تومان

انگشتر پهن پیرامید یک وجه طلای ساده مات با صدف و یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا: 20.540g
 • وزن یاقوت قرمز: 2.90ct
 • تعداد یاقوت قرمز: 60pcs
51,929,280 تومان

انگشتر پهن پیرامید یک وجه برلیان با صدف و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.450g
 • وزن برلیان : 0.43ct
 • تعداد برلیان : 100pcs
59,904,000 تومان