شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

انگشتر

حداقل: $2,000.00 حداکثر: $6,460.00
$2,000 $6,460
مرتب سازی بر اساس

رینگ علا ، کد: RA-002

 • وزن طلا : 6.32gr
 • وزن برلیان : 1.78ct
 • تعداد برلیان : 57pcs

رینگ علا ، کد: RA-003

 • وزن طلا : 6.23gr
 • وزن برلیان : 2.00ct
 • تعداد برلیان : 57pcs

رینگ علا ، کد: RA-004

 • وزن طلا : 5.00gr
 • وزن برلیان : 3.32ct
 • تعداد برلیان : 109pcs

رینگ علا ، کد: RA-001

 • وزن طلا : 4.60gr
 • وزن برلیان : 2.10ct
 • تعداد برلیان : 116pcs

code:4

 • وزن طلا : 23.400gr
 • وزن برلیان : 4.97ct
 • تعداد برلیان : -pcs

code:2

 • وزن طلا : 11.370gr
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs

code: 1

 • وزن طلا : 13.790gr
 • وزن برلیان : 2.73ct
 • تعداد برلیان : 286pcs

code:3

 • وزن طلا : 17.510gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 314pcs

code:6

 • وزن طلا : 16.340gr
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs

code:5

 • وزن طلا : 23.950gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 183pcs

code 7

 • وزن طلا : 18.950gr
 • وزن برلیان : 4.69ct
 • تعداد برلیان : 128pcs

code : 009

 • وزن طلا : 7.99gr
 • وزن برلیان : 0.45ct
 • تعداد برلیان : 44pcs

code : 0010

 • وزن طلا : 10.53gr
 • وزن برلیان : 0.68ct
 • تعداد برلیان : 49pcs