شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

انگشتر

حداقل: 0 تومان حداکثر: 91,732,000 تومان
ريال0 ريال91,732,000
مرتب سازی بر اساس

انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید

 • وزن طلا : 12.430gr
 • وزن برلیان : 0.38ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
67,251,200 تومان

انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 12.210gr
 • وزن برلیان : 0.44ct
 • تعداد برلیان : 60pcs
68,160,000 تومان

انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و زمرد طلای زرد

 • وزن طلا : 11.380gr
 • وزن برلیان : 0.43ct
 • تعداد برلیان : 60pcs
60,122,800 تومان

انگشتر باریک برلیان و یاقوت قرمز طلای زرگلد

 • وزن طلا : 4.810gr
 • وزن برلیان : 0.74ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
26,014,400 تومان

انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 4.370gr
 • وزن برلیان : 0.74ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
24,566,000 تومان

انگشتر باریک برلیان و گارنت طلای سفید

 • وزن طلا : 4.780gr
 • وزن برلیان : 0.72ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
24,736,400 تومان

انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا :  5.140gr
 • وزن برلیان :  0.28ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
17,040,000 تومان

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.010gr
 • وزن برلیان : 0.26ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
17,040,000 تومان

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 4.790gr
 • وزن برلیان : 0.27ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
17,040,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا : 17.940gr
 • وزن برلیان : 1.640ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
46,860,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.190gr
 • وزن برلیان : 1.59ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
46,860,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.850gr
 • وزن برلیان : 1.60ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
46,860,000 تومان

انگشتر پهن مدل پیرامید یک وجه برلیان با صدف طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.380gr
 • وزن برلیان : 0.44ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
55,962,200 تومان

انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.00gr
 • وزن برلیان : 3.32ct
 • تعداد برلیان : 109pcs
تماس بگیرید

انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای سفید

 • وزن طلا : 4.60gr
 • وزن برلیان : 2.10ct
 • تعداد برلیان : 116pcs
تماس بگیرید

انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای سفید

 • وزن طلا : 6.32gr
 • وزن برلیان : 1.78ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 6.230gr
 • وزن برلیان : 2.00ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

انگشتر با سنگ عقیق قهوه ای طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.260gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
16,926,400 تومان

انگشتر مورگانایت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 16.100gr
 • وزن برلیان : 1.91ct
 • تعداد برلیان : 162pcs
75,274,200 تومان

انگشتر پهن تمام برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 11.230gr
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs
59,640,000 تومان

انگشتر با سنگ عقیق سرمه ای طلای رزگلد

 • وزن طلا : 12.890gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
17,608,000 تومان

انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 13.620gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
16,656,600 تومان

انگشتر گل تمام برلیان با پروانه آویز دو رنگ (طلای سفید و زرد)

 • وزن طلا : 13.790gr
 • وزن برلیان : 2.73ct
 • تعداد برلیان : 286pcs
56,800,000 تومان

انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 10.510gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
17,608,000 تومان

انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد

 • وزن طلا : 15.720gr
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs
39,760,000 تومان

انگشتر پهن گل درشت و برلیان دو رنگ (طلای سیاه و رزگلد)

 • وزن طلا : 10.250gr
 • وزن برلیان : 1.57ct
 • تعداد برلیان : 125pcs
35,500,000 تومان

انگشتر پهن دو پروانه با برلیان سفید و قهوه ای طلای زرد

 • وزن طلا : 20.000gr
 • وزن برلیان : 1.15ct
 • تعداد برلیان : 86pcs
85,200,000 تومان

انگشتر مردانه دورتادور یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 10.410gr
 • وزن یاقوت کبود:  2.76ct
 • تعداد یاقوت کبود: 32pcs
28,016,600 تومان

07035R

 • وزن طلا : 17.150gr
 • وزن برلیان : 0.29ct
 • تعداد برلیان : 18pcs
31,240,000 تومان

انگشتر بیضی ترکیب برلیانهای سیاه، قهوه ای و سفید با طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.09gr
 • وزن برلیان : 0.45ct
 • تعداد برلیان : 44pcs
35,500,000 تومان

انگشتر با سنگهای رنگی طلای سفید

 • وزن طلا : 10.530gr
 • وزن برلیان : 0.68ct
 • تعداد برلیان : 49pcs
28,400,000 تومان

انگشتر دو پروانه با برلیان و یاقوت کبود دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 5.720gr
 • وزن برلیان مارکیز : 0.17ct
 • تعداد برلیان مارکیز: 2pcs
18,460,000 تومان

انگشتر پهن پیرامید یک وجه طلای ساده مات با صدف و یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.540gr
 • وزن یاقوت قرمز : 2.90ct
 • تعداد یاقوت قرمز: 60pcs
39,390,800 تومان

انگشتر پهن پیرامید یک وجه برلیان با صدف و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.450gr
 • وزن برلیان : 0.43ct
 • تعداد برلیان : 100pcs
45,440,000 تومان

انگشتر پهن پیرامید یک وجه برلیان با سنگ مالاکیت و برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 21.190gr
 • وزن برلیان : 1.93ct
 • تعداد برلیان : 164pcs
50,878,600 تومان