شما محصولی در سبد خرید ندارید.
کاربر
جستجو
فیلترها

انگشتر

حداقل: $0.00 حداکثر: $6,460.00
$0 $6,460
مرتب سازی بر اساس
 • انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید گالری علاقبند
 • عکس دوم : انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید گالری علاقبند

انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید

 • وزن طلا : 12.430g
 • وزن برلیان : 2.40ct
 • تعداد برلیان : 160pcs
 • انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 11.820g
 • وزن برلیان : 2.21ct
 • تعداد برلیان : 117pcs
 • انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و زمرد طلای زرد گالری علاقبند
 • عکس دوم :انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و زمرد طلای زرد گالری علاقبند

انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و زمرد طلای زرد

 • وزن طلا : 12.37g
 • وزن برلیان : 2.30ct
 • تعداد برلیان : 118pcs
 • انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.410g
 • وزن برلیان : 0.72ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
 • انگشتر باریک برلیان و زمرد طلای سفید گالری علاقبند
 • عکس دوم انگشتر باریک برلیان و زمرد طلای سفید گالری علاقبند

انگشتر باریک برلیان و گارنت طلای سفید

 • وزن طلا : 4.380g
 • وزن برلیان : 0.71ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
 • انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس سوم : انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا :  5.300g
 • وزن برلیان :  0.32ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
 • انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا :  5.250g
 • وزن برلیان : 0.32ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
 • انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم : انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 4.900g
 • وزن برلیان : 0.30ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس سوم: انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.380g
 • وزن برلیان : 1.57ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.190g
 • وزن برلیان : 1.59ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم : انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.850g
 • وزن برلیان : 1.60ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید یک وجه برلیان با صدف طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید یک وجه برلیان با صدف طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.380g
 • وزن برلیان : 2.01ct
 • تعداد برلیان : 164pcs
 • انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد گالری علاقبند
 • تصویر انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد

انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 13.620g
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
 • انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد

انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 13.790g
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
 • تصویر 13977R

13977R

 • وزن طلا : 20.440g
 • وزن برلیان : 1.63ct
 • تعداد برلیان : 84pcs
 • تصویر انگشتر مدل علا تمام برلیان طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر مدل علا تمام برلیان طلای رزگلد

انگشتر مدل علا تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 9.880g
 • وزن برلیان : 0.48ct
 • تعداد برلیان : 62pcs
 • تصویر انگشتر دورتادور امرالد کات

انگشتر دورتادور امرالد کات

 • وزن طلا : 2.91g
 • وزن برلیان : 2.55ct
 • تعداد برلیان : 17pcs
 • انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد گالری علاقبند

انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد

 • وزن طلا : 15.720g
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs
 • انگشتر پهن تمام برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد) گالری علاقبند

انگشتر پهن تمام برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 11.230g
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs
 • انگشتر مورگانایت طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر مورگانایت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 6.880gr
 • وزن برلیان : 2.33ct
 • تعداد برلیان : 150pcs
 • تصویر انگشتر سولیتر امرالد کات

انگشتر سولیتر امرالد کات

 • وزن طلا :  6.430g
 • وزن برلیان تراپزوید: 0.93ct
 • تعداد برلیان تراپزوید:  2pcs
 • وزن برلیان امرالدکات: 3.01ct
تماس بگیرید
 • تصویر انگشتر پهن سه ردیفه برلیان و یاقوت کبود باگتی طلای رزگلد

انگشتر پهن سه ردیفه برلیان و یاقوت کبود باگتی طلای رزگلد

 • وزن طلا : 11.60g
 • وزن برلیان : 2.12ct
 • تعداد برلیان : 116pcs
 • انگشتر دو پروانه با برلیان و یاقوت کبود دو رنگ (طلای سفید و رزگلد) گالری علاقبند

انگشتر دو پروانه با برلیان و یاقوت کبود دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 5.720gr
 • وزن برلیان مارکیز : 0.17ct
 • تعداد برلیان مارکیز: 2pcs
 • تصویر انگشتر مدل علا نیمه برلیان طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر مدل علا نیمه برلیان طلای رزگلد

انگشتر مدل علا نیمه برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 10g
 • وزن برلیان : 0.19ct
 • تعداد برلیان : 5pcs