شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

دستبند

حداقل: $800.00 حداکثر: $6,500.00
$800 $6,500
مرتب سازی بر اساس

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان طلای رزگلد

 

 • وزن طلا : 32.850g
 • وزن برلیان : 1.17ct
 • تعداد برلیان : 122pcs

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید

 • وزن طلا : 9.00g
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 34.730g
 • وزن برلیان:  0.83ct
 • تعداد برلیان : 14pcs

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 9.00g
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.200g
 • وزن برلیان:  0.28ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.860g
 • وزن برلیان:   0.10ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 24.890g 
 • وزن برلیان:  0.75ct
 • تعداد برلیان: 16pcs

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان

 • وزن طلا :  23.420g
 • وزن برلیان:  1.33ct
 • تعداد برلیان : 114pcs

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.340g 
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :  15.360gr
 • وزن برلیان:  0.76ct 
 • تعداد برلیان : 151عدد

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 33.320g 
 • وزن برلیان:  2.36ct
 • تعداد برلیان : 122pcs

دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20 گرم 
 • وزن برلیان :0.53ct  
 • تعداد برلیان : 34 عدد

 

دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد

 • وزن طلا :  32.810g
 • وزن برلیان:  1.46ct
 • تعداد برلیان : 127pcs

دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا :  31.330g
 • وزن برلیان:  1.33ct
 • تعداد برلیان : 77pcs

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت کبود با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  24.640g
 • وزن برلیان:  0.25t
 • تعداد برلیان : 1pcs

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  26.970g
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 1pcs

دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد

 • وزن طلا : 23.960g
 • وزن برلیان:  0.78ct
 • تعداد برلیان : 98pcs

دستبند علا سایز بزرگ طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.300g
 • وزن یاقوت کبود : 0.50ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pc

دستبند علا سایز بزرگ لیمیتد ادیشن بدون برلیان با یاقوت قرمز

 • وزن طلا :  24.230g
 • وزن برلیان:   0.25ct 
 • تعداد برلیان : 1pc

دستبند علا سایز کوچک طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.890g
 • وزن یاقوت کبود : 0.15ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pc

دستبند مدل النگویی نیوی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :  23.820g
 • وزن برلیان :0.61ct
 • تعداد برلیان : 151pcs