شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

دسته بندی

حداقل: $0.00 حداکثر: $6,460.00
$0 $6,460
مرتب سازی بر اساس

رینگ علا ، کد: RA-002

 • وزن طلا : 6.32gr
 • وزن برلیان : 1.78ct
 • تعداد برلیان : 57pcs

کد : B-Ala001

 • وزن طلا : 8.370gr
 • وزن برلیان:  0.68ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : N-AB000

 • وزن طلا : 7.510gr
 • وزن برلیان : 1.50ct
 • تعداد برلیان : 233pcs

رینگ علا ، کد: RA-003

 • وزن طلا : 6.23gr
 • وزن برلیان : 2.00ct
 • تعداد برلیان : 57pcs

کد : B-Ala007

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : N-AD000

 • وزن طلا : 5.780gr
 • وزن برلیان : 1.05ct
 • تعداد برلیان : 233pcss

رینگ علا ، کد: RA-004

 • وزن طلا : 5.00gr
 • وزن برلیان : 3.32ct
 • تعداد برلیان : 109pcs

کد : N-AG000

 • وزن طلا : 7.140gr
 • وزن برلیان : 1.32ct
 • تعداد برلیان : 238pcs

کد : C-BS002

 • وزن طلا : 22.630 گرم
 • وزن برلیان : 0.69ct
 • تعداد برلیان : 10 عدد

رینگ علا ، کد: RA-001

 • وزن طلا : 4.60gr
 • وزن برلیان : 2.10ct
 • تعداد برلیان : 116pcs

کد : N-AK000

 • وزن طلا : 7.620gr
 • وزن برلیان : 0.91ct
 • تعداد برلیان : 169pcs

کد :Navy-002

 • وزن طلا : 34.73gr
 • وزن برلیان:  0.83ct
 • تعداد برلیان : 14pcs

کد : C-BS003

 • وزن طلا :  22.330 گرم  
 • وزن برلیان : 0.68ct 
 • تعداد برلیان: 10 عدد

کد : N-AL000

 • وزن طلا : 6.950gr
 • وزن برلیان : 1.51ct
 • تعداد برلیان : 201pcs

کد : B-Ala009

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : N-AM000

 • وزن طلا : 7.010gr
 • وزن برلیان : 1.28ct
 • تعداد برلیان : 198pcs

code:4

 • وزن طلا : 23.400gr
 • وزن برلیان : 4.97ct
 • تعداد برلیان : -pcs

کد : N-AN000

 • وزن طلا : 9.510gr
 • وزن برلیان : 1.19ct
 • تعداد برلیان : 164pcs

code:2

 • وزن طلا : 11.370gr
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs

کد : N-AP000

 • وزن طلا : 7.500gr
 • وزن برلیان : 1.49ct
 • تعداد برلیان : 188pcs

کد : Navy-001

 • وزن طلا : 32.91grr
 • وزن یاقوت کبود:  0.39ct
 • تعداد یاقوت کبود : 16pcs

code: 1

 • وزن طلا : 13.790gr
 • وزن برلیان : 2.73ct
 • تعداد برلیان : 286pcs

کد : C-AB002

 • وزن طلا : 9.240 گرم
 • وزن برلیان : 0.39ct
 • تعداد برلیان : 53 عدد

 

کد : N-AR000

 • وزن طلا : 6.590gr
 • وزن برلیان : 1.30ct
 • تعداد برلیان : 214pcs

 

کد : C-ABS001

 • وزن طلا : 5.740 گرم
 • وزن برلیان : 0.20ct
 • تعداد برلیان : 19 عدد

code:3

 • وزن طلا : 17.510gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 314pcs

کد : B-Ala008

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

کد : N-AT000

 • وزن طلا : 6.200gr
 • وزن برلیان : 1.01ct
 • تعداد برلیان : 176pcs

کد : C-AS003

 • وزن طلا : 6.340 گرم
 • وزن برلیان : 0.23ct
 • تعداد برلیان : 1 عدد

code:6

 • وزن طلا : 16.340gr
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs

code:5

 • وزن طلا : 23.950gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 183pcs

کد : N-AE000

 • وزن طلا : 5.960gr
 • وزن برلیان : 1.13ct
 • تعداد برلیان : 177pcs

code 7

 • وزن طلا : 18.950gr
 • وزن برلیان : 4.69ct
 • تعداد برلیان : 128pcs

code : 009

 • وزن طلا : 7.99gr
 • وزن برلیان : 0.45ct
 • تعداد برلیان : 44pcs

کد : N-AH000

 • وزن طلا : 8.560gr
 • وزن برلیان : 1.23ct
 • تعداد برلیان : 196pcs

کد : C-AS002

 • وزن طلا : 5.890 گرم
 • وزن یاقوت کبود: 0.06ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pcs

code : 0010

 • وزن طلا : 10.53gr
 • وزن برلیان : 0.68ct
 • تعداد برلیان : 49pcs

کد : N-AY000

 • وزن طلا : 8.190gr
 • وزن برلیان : 1.28ct
 • تعداد برلیان : 231pcs

کد : Navy-006

 • وزن طلا : 14.500gr
 • وزن برلیان:  0.11ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

کد : Navy-008

 • وزن طلا : 14.500 گرم
 • وزن برلیان:  0.58ct
 • تعداد برلیان : 151عدد

ماه مرداد ، کد : B-zm004

 • وزن طلا : 31 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان : 4 عدد

کد : B-Ala002

 • وزن طلا : 8.370gr
 • وزن برلیان:  0.68ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
تماس بگیرید

کد: B-Ala004

 • وزن طلا : 24.680gr
 • وزن یاقوت کبود:  0.30ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pcs
تماس بگیرید