شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

دسته بندی

حداقل: $0.00 حداکثر: $6,460.00
$0 $6,460
مرتب سازی بر اساس

Code: RP-056

 • وزن طلا : 15.850gr
 • وزن برلیان : 1.60ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد :CA00

شما در این بخش می توانید نام دلخواه خود را سفارش داده ، لطفا تمامی گزینه ها را انتخاب نمایید تا قیمت نهایی مشخص گردد 

12057P

 • وزن طلا : 5.060gr
 • وزن برلیان : 0.44ct
 • تعداد برلیان : 56pcs

12075R

 • وزن طلا : 10.510gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs

12445E

 • وزن طلا : 13.810gr
 • تعداد سنگ لاجورد : 2 عدد

12523N

 • وزن طلا : 7.850gr
 • وزن برلیان : 0.99ct
 • تعداد برلیان : 48pcs

رینگ علا ، کد: RA-003

 • وزن طلا : 6.230gr
 • وزن برلیان : 2.00ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

کد : B-Ala001

 • وزن طلا : 8.370gr
 • وزن برلیان:  0.68ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : N-AB000

 • وزن طلا : 7.660gr
 • وزن برلیان : 1.58ct
 • تعداد برلیان : 233pcs

Code : RP-055

 • وزن طلا : 17.940gr
 • وزن برلیان : 1.640ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد :Np-4OL02

 • وزن طلا : 9.500gr
 • وزن برلیان : 0.50ct
 • تعداد برلیان : 36pcs

12057P

 • وزن طلا : 10.520gr
 • وزن برلیان : 1.53ct
 • تعداد برلیان : 176pcs

12493R

 • وزن طلا : 29.090gr
 • وزن برلیان : 0.64ct
 • تعداد برلیان : 37pcs

کد : B-Ala007

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : N-AD000

 • وزن طلا : 7.670gr
 • وزن برلیان : 1.44ct
 • تعداد برلیان : 233pcss

کد :Np-4OL00

 • وزن طلا : 8.080gr
 • وزن برلیان : 0.48ct
 • تعداد برلیان : 21pcs

code:2

 • وزن طلا : 11.370gr
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs

09067E

 • وزن طلا : 7.756gr
 • وزن برلیان : 0.89ct
 • تعداد برلیان : 88pcs

12493R

 • وزن طلا : 29.090gr
 • وزن برلیان : 0.64ct
 • تعداد برلیان : 37pcs

12519N

 • وزن طلا : 15.540gr
 • وزن برلیان : 0.80ct
 • تعداد برلیان : 24pcs

کد : N-AG000

 • وزن طلا : 7.140gr
 • وزن برلیان : 1.32ct
 • تعداد برلیان : 238pcs

کد:Np-4OL01

 • وزن طلا : 7.370gr
 • وزن برلیان : 0.26ct
 • تعداد برلیان : 25pcs

کد : C-BS002

 • وزن طلا : 22.630 گرم
 • وزن برلیان : 0.69ct
 • تعداد برلیان : 10 عدد

12189E

 • وزن طلا :  6.850gr
 • وزن برلیان :  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 4pcs

12519-1N

 • وزن طلا : 15.540gr
 • وزن برلیان : 0.80ct
 • تعداد برلیان : 24pcs

رینگ علا ، کد: RA-002

 • وزن طلا : 6.32gr
 • وزن برلیان : 1.78ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

کد : N-AK000

 • وزن طلا : 7.620gr
 • وزن برلیان : 0.91ct
 • تعداد برلیان : 169pcs

کد :Navy-002

 • وزن طلا : 34.73gr
 • وزن برلیان:  0.83ct
 • تعداد برلیان : 14pcs

کد :Np-4WD00

 • وزن طلا : 10.280gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

کد : 10467D

 • وزن طلا :  22.330 گرم  
 • وزن برلیان : 0.68ct 
 • تعداد برلیان: 10 عدد

کد : N-AL000

 • وزن طلا : 6.950gr
 • وزن برلیان : 1.51ct
 • تعداد برلیان : 201pcs

رینگ علا ، کد: RA-001

 • وزن طلا : 4.60gr
 • وزن برلیان : 2.10ct
 • تعداد برلیان : 116pcs
تماس بگیرید

کد : B-Ala009

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : N-AM000

 • وزن طلا : 7.010gr
 • وزن برلیان : 1.28ct
 • تعداد برلیان : 198pcs

کد : N-AN000

 • وزن طلا : 9.510gr
 • وزن برلیان : 1.19ct
 • تعداد برلیان : 164pcs

Code : RP057

 • وزن طلا : 15.190gr
 • وزن برلیان : 1.59ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد:Np-5OL00

 • وزن طلا : 9.980gr
 • وزن برلیان : 0.27ct
 • تعداد برلیان : 19pcs

کد : N-AP000

 • وزن طلا : 7.500gr
 • وزن برلیان : 1.49ct
 • تعداد برلیان : 188pcs

کد : Navy-001

 • وزن طلا : 32.91grr
 • وزن یاقوت کبود:  0.39ct
 • تعداد یاقوت کبود : 16pcs

کد :Np-5OL01

 • وزن طلا : 10.500gr
 • وزن برلیان : 0.36ct
 • تعداد برلیان : 23pcs

code: 1

 • وزن طلا : 13.790gr
 • وزن برلیان : 2.73ct
 • تعداد برلیان : 286pcs

کد : C-AB002

 • وزن طلا : 9.240 گرم
 • وزن برلیان : 0.39ct
 • تعداد برلیان : 53 عدد

 

کد : N-AR000

 • وزن طلا : 6.590gr
 • وزن برلیان : 1.30ct
 • تعداد برلیان : 214pcs

 

کد :Np-6FD00

 • وزن طلا : 11.12gr
 • وزن برلیان : 0.69ct
 • تعداد برلیان : 54pcs

کد : 05634D

 • وزن طلا : 5.740 گرم
 • وزن برلیان : 0.20ct
 • تعداد برلیان : 19 عدد

code:3

 • وزن طلا : 17.510gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 314pcs

رینگ علا ، کد: RA-004

 • وزن طلا : 5.00gr
 • وزن برلیان : 3.32ct
 • تعداد برلیان : 109pcs
تماس بگیرید

کد : B-Ala008

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

کد : N-AT000

 • وزن طلا : 6.200gr
 • وزن برلیان : 1.01ct
 • تعداد برلیان : 176pcs

کد :Np-6OL03

 • وزن طلا : 13.000gr
 • وزن برلیان : 0.38ct
 • تعداد برلیان : 29pcs

کد : C-AS003

 • وزن طلا : 6.340 گرم
 • وزن برلیان : 0.23ct
 • تعداد برلیان : 1 عدد

code:6

 • وزن طلا : 16.340gr
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs

code:5

 • وزن طلا : 23.950gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 183pcs

کد : N-AE000

 • وزن طلا : 5.960gr
 • وزن برلیان : 1.13ct
 • تعداد برلیان : 177pcs

code 7

 • وزن طلا : 18.950gr
 • وزن برلیان : 4.69ct
 • تعداد برلیان : 128pcs

code : 009

 • وزن طلا : 7.99gr
 • وزن برلیان : 0.45ct
 • تعداد برلیان : 44pcs

کد : N-AH000

 • وزن طلا : 8.560gr
 • وزن برلیان : 1.23ct
 • تعداد برلیان : 196pcs

کد :NAp-G000

 • وزن طلا : 7.63gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

کد : 04744D

 • وزن طلا : 5.890 گرم
 • وزن یاقوت کبود: 0.06ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pcs

code : 0010

 • وزن طلا : 10.53gr
 • وزن برلیان : 0.68ct
 • تعداد برلیان : 49pcs

کد : N-AY000

 • وزن طلا : 8.190gr
 • وزن برلیان : 1.28ct
 • تعداد برلیان : 231pcs

کد : NAp-H000

 • وزن طلا :  7.060gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

Code :NAp-M00

 • وزن طلا :  7.270gr
 • وزن برلیان : 0.04ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

10473R

 • وزن طلا : 11.550gr
 • وزن برلیان : 1.67ct
 • تعداد برلیان : 158pcs

کد : Navy-006

 • وزن طلا : 14.500gr
 • وزن برلیان:  0.11ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

کد :NAp-S000

 • وزن طلا : 6.88gr
 • وزن برلیان :0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

Code : NAg001

 • وزن طلا : 7.27gr
 • وزن برلیان : 0.04ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

کد :NAp-A000

 • وزن طلا : 7.42gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

کد :NAp-B000

 • وزن طلا : 5.97gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

کد : Navy-009

 • وزن طلا : 14.500 گرم
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد

ماه مرداد ، کد : B-zm004

 • وزن طلا : 31 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان : 4 عدد

کد : Navy-007

 • وزن طلا : 14.500 گرم
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد

کد : B-Ala002

 • وزن طلا : 8.370gr
 • وزن برلیان:  0.68ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : Navy-008

 • وزن طلا : 14.500 گرم
 • وزن برلیان:  0.58ct
 • تعداد برلیان : 151عدد

کد: B-Ala005

 • وزن طلا :  23.420gr
 • وزن برلیان:  1.33ct
 • تعداد برلیان : 114pcs

12146B

 • وزن طلا : 24.890gr
 • وزن برلیان:  0.20ct
 • تعداد برلیان : 6pcs

11281B

 • وزن طلا : 32.230gr 
 • وزن برلیان:  1.32ct
 • تعداد برلیان : 122pcs

ماه فروردین ، کد :000 B-zm

 • وزن طلا : 50 گرم
 • وزن برلیان : 0.09ct
 • تعداد برلیان : ۴ عدد

ماه اردیبهشت ، کد: B-zm001

 • وزن طلا : 45 گرم 
 • وزن برلیان: 0.08ct
 • تعداد برلیان : 4 عدد

ماه خرداد ، کد: B-zm002

 • وزن طلا : 20 گرم 
 • وزن برلیان : 0.30ct 
 • تعداد برلیان : 40 عدد

ماه تیر ، کد : B-zm003

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.30ct 
 • تعداد برلیان : 19 عدد

ماه شهریور ، کد : B-zm005

 • وزن طلا : 26 گرم 
 • وزن برلیان : 0.40ct 
 • تعداد برلیان : 48 عدد

ماه مهر ، کد: B-zm006

 • وزن طلا : 20 گرم 
 • وزن برلیان :0.53ct  
 • تعداد برلیان : 34 عدد

 

ماه آبان ، کد: B-zm007

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان : 2 عدد

ماه آذر ، کد: B-zm008

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.75ct 
 • تعداد برلیان : 75 عدد

 

ماه دی ، کد : B-zm009

 • وزن طلا : 22 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان :13 عدد

ماه بهمن ، کد : B-zm010

 • وزن طلا : 21 گرم 
 • وزن برلیان : 0.47ct 
 • تعداد برلیان : 59 عدد

ماه اسفند ، کد : B-zm011

 • وزن طلا : 23 گرم 
 • وزن برلیان : 0.50ct  
 • تعداد برلیان :38 عدد

12202B

 • وزن طلا : 32.850gr
 • وزن برلیان : 1.17ct
 • تعداد برلیان : 122pcs

11281B-1

 • وزن طلا : 32.230gr 
 • وزن برلیان:  1.32ct
 • تعداد برلیان : 122pcs