شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

دسته بندی

حداقل: 0 تومان حداکثر: 88,502,000 تومان
ريال0 ريال88,502,000
مرتب سازی بر اساس

08768R

 • وزن طلا : 12.430gr
 • وزن برلیان : 0.38ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
64,801,000 تومان

11700R

 • وزن طلا : 12.210gr
 • وزن برلیان : 0.44ct
 • تعداد برلیان : 60pcs
57,293,400 تومان

12222R

 • وزن طلا : 11.380gr
 • وزن برلیان : 0.43ct
 • تعداد برلیان : 60pcs
58,320,900 تومان

12636R

 • وزن طلا : 4.930gr
 • وزن برلیان : 0.78ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
28,454,900 تومان

11573R

 • وزن طلا : 5.120gr
 • وزن برلیان : 0.95ct
 • تعداد برلیان : 54pcs
27,468,500 تومان

11698R

 • وزن طلا : 5.210gr
 • وزن برلیان : 0.97ct
 • تعداد برلیان : 54pcs
39,551,900 تومان

12679R

 • وزن طلا :  5.140gr
 • وزن برلیان :  0.28ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
16,440,000 تومان

12680R

 • وزن طلا : 5.010gr
 • وزن برلیان : 0.26ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
16,440,000 تومان

12681R

 • وزن طلا : 4.790gr
 • وزن برلیان : 0.27ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
16,440,000 تومان

Code : RP-055

 • وزن طلا : 17.940gr
 • وزن برلیان : 1.640ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
45,210,000 تومان

Code : RP057

 • وزن طلا : 15.190gr
 • وزن برلیان : 1.59ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
45,210,000 تومان

Code: RP-056

 • وزن طلا : 15.850gr
 • وزن برلیان : 1.60ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
45,210,000 تومان

12676R

 • وزن طلا : 20.380gr
 • وزن برلیان : 0.44ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
53,991,700 تومان

رینگ علا ، کد: RA-004

 • وزن طلا : 5.00gr
 • وزن برلیان : 3.32ct
 • تعداد برلیان : 109pcs
تماس بگیرید

رینگ علا ، کد: RA-001

 • وزن طلا : 4.60gr
 • وزن برلیان : 2.10ct
 • تعداد برلیان : 116pcs
تماس بگیرید

رینگ علا ، کد: RA-002

 • وزن طلا : 6.32gr
 • وزن برلیان : 1.78ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

رینگ علا ، کد: RA-003

 • وزن طلا : 6.230gr
 • وزن برلیان : 2.00ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید

کد : B-Ala007

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد :Navy-002

 • وزن طلا : 34.73gr
 • وزن برلیان:  0.83ct
 • تعداد برلیان : 14pcs

12075R

 • وزن طلا : 10.510gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
16,988,000 تومان

کد : B-Ala009

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

10473R

 • وزن طلا : 16.100gr
 • وزن برلیان : 1.91ct
 • تعداد برلیان : 162pcs
72,623,700 تومان

کد : Navy-001

 • وزن طلا : 32.91grr
 • وزن یاقوت کبود:  0.39ct
 • تعداد یاقوت کبود : 16pcs
35,620,000 تومان

کد :CA00

شما در این بخش می توانید نام دلخواه خود را سفارش داده ، لطفا تمامی گزینه ها را انتخاب نمایید تا قیمت نهایی مشخص گردد 

12445E

 • وزن طلا : 13.810gr
 • تعداد سنگ لاجورد : 2 عدد
15,755,000 تومان

12523N

 • وزن طلا : 7.850gr
 • وزن برلیان : 0.99ct
 • تعداد برلیان : 48pcs
23,290,000 تومان

12627P

 • وزن طلا : 14.300gr
 • وزن برلیان : 0.88ct
 • تعداد برلیان : 50pcs
41,100,000 تومان

کد : B-Ala001

 • وزن طلا : 8.370gr
 • وزن برلیان:  0.68ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : B-Ala008

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

کد : N-AB000

 • وزن طلا : 7.660gr
 • وزن برلیان : 1.58ct
 • تعداد برلیان : 233pcs
32,880,000 تومان

کد :Np-4OL02

 • وزن طلا : 9.500gr
 • وزن برلیان : 0.50ct
 • تعداد برلیان : 36pcs
14,385,000 تومان

کد : C-B001

 • وزن طلا:  16.460 گرم  
 • وزن برلیان : 0.48ct  
 • تعداد برلیان: 132 عدد  

 

 

تماس بگیرید

12057P

 • وزن طلا : 10.520gr
 • وزن برلیان : 1.53ct
 • تعداد برلیان : 176pcs
52,060,000 تومان

12494P

 • وزن طلا : 5.130gr
 • وزن برلیان : 0.21ct
 • تعداد برلیان : 34pcs
11,466,900 تومان

کد : N-AD000

 • وزن طلا : 7.670gr
 • وزن برلیان : 1.44ct
 • تعداد برلیان : 233pcss
24,660,000 تومان

کد :Np-4OL00

 • وزن طلا : 8.080gr
 • وزن برلیان : 0.48ct
 • تعداد برلیان : 21pcs
14,385,000 تومان

کد : C-BS001

 • وزن طلا : 22.220 گرم  
 • وزن برلیان : 0.70ct 
 • تعداد برلیان: 10 عدد

 

تماس بگیرید

code:2

 • وزن طلا : 11.370gr
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs
57,540,000 تومان

08663R

 • وزن طلا : 5.990gr
 • وزن برلیان : 0.62ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
26,030,000 تومان
20,824,000 تومان

09067E

 • وزن طلا :   7.756gr
 • وزن برلیان :  0.89ct
 • تعداد برلیان : 88pcs
47,950,000 تومان

12519N

 • وزن طلا : 15.540gr
 • وزن برلیان : 0.80ct
 • تعداد برلیان : 24pcs
39,730,000 تومان

کد : N-AG000

 • وزن طلا : 7.140gr
 • وزن برلیان : 1.32ct
 • تعداد برلیان : 238pcs
30,140,000 تومان

کد:Np-4OL01

 • وزن طلا : 7.370gr
 • وزن برلیان : 0.26ct
 • تعداد برلیان : 25pcs
14,385,000 تومان

کد : C-BS002

 • وزن طلا : 22.630 گرم
 • وزن برلیان : 0.69ct
 • تعداد برلیان : 10 عدد
38,360,000 تومان

12189E

 • وزن طلا :  6.850gr
 • وزن برلیان :  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 4pcs
42,470,000 تومان

12519-1N

 • وزن طلا : 15.540gr
 • وزن برلیان : 0.80ct
 • تعداد برلیان : 24pcs
39,730,000 تومان

کد : N-AK000

 • وزن طلا : 7.620gr
 • وزن برلیان : 0.91ct
 • تعداد برلیان : 169pcs
24,660,000 تومان

کد : Navy-006

 • وزن طلا : 14.500gr
 • وزن برلیان:  0.11ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

کد :Np-4WD00

 • وزن طلا : 10.280gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
10,960,000 تومان

کد : 10467D

 • وزن طلا :  22.330 گرم  
 • وزن برلیان : 0.68ct 
 • تعداد برلیان: 10 عدد
38,360,000 تومان

12589N

 • وزن طلا : 11.010gr
 • وزن یاقوت کبود :  0.81ct
 • تعداد یاقوت کبود:  54pcs
21,920,000 تومان

کد : N-AL000

 • وزن طلا : 6.950gr
 • وزن برلیان : 1.51ct
 • تعداد برلیان : 201pcs
30,140,000 تومان

کد : Navy-009

 • وزن طلا : 14.500 گرم
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد

12075R-B

 • وزن طلا : 10.510gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
16,988,000 تومان

12146B

 • وزن طلا : 24.890gr
 • وزن برلیان:  0.20ct
 • تعداد برلیان : 6pcs

12590N

 • وزن طلا : 10.360gr
 • وزن یاقوت قرمز :  1.10ct
 • تعداد یاقوت قرمز:  54pcs
21,920,000 تومان

کد : N-AM000

 • وزن طلا : 7.010gr
 • وزن برلیان : 1.28ct
 • تعداد برلیان : 198pcs
27,400,000 تومان

12075R-G

 • وزن طلا : 10.510gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
16,988,000 تومان

12334P

 • وزن طلا : 10.740gr
 • وزن برلیان : 0.68ct
 • تعداد برلیان : 54pcs
30,140,000 تومان

کد: B-Ala005

 • وزن طلا :  23.420gr
 • وزن برلیان:  1.33ct
 • تعداد برلیان : 114pcs

کد : N-AN000

 • وزن طلا : 9.510gr
 • وزن برلیان : 1.19ct
 • تعداد برلیان : 164pcs
27,400,000 تومان

کد:Np-5OL00

 • وزن طلا : 9.980gr
 • وزن برلیان : 0.27ct
 • تعداد برلیان : 19pcs
17,125,000 تومان

12057P

 • وزن طلا : 5.060gr
 • وزن برلیان : 0.44ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
34,250,000 تومان

کد : N-AP000

 • وزن طلا : 7.500gr
 • وزن برلیان : 1.49ct
 • تعداد برلیان : 188pcs
30,140,000 تومان

کد : Navy-007

 • وزن طلا : 14.500 گرم
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد

کد :Np-5OL01

 • وزن طلا : 10.500gr
 • وزن برلیان : 0.36ct
 • تعداد برلیان : 23pcs
17,125,000 تومان

code: 1

 • وزن طلا : 13.790gr
 • وزن برلیان : 2.73ct
 • تعداد برلیان : 286pcs
54,800,000 تومان

کد : C-AB002

 • وزن طلا : 9.240 گرم
 • وزن برلیان : 0.39ct
 • تعداد برلیان : 53 عدد

 

12,330,000 تومان

12075R-O

 • وزن طلا : 10.510gr
 • وزن سنگ عقیق : 1.00gr
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
16,988,000 تومان

12628p

 • وزن طلا : 14.330gr
 • وزن برلیان : 0.91ct
 • تعداد برلیان : 53pcs
41,100,000 تومان

کد : N-AR000

 • وزن طلا : 6.590gr
 • وزن برلیان : 1.30ct
 • تعداد برلیان : 214pcs

 

27,400,000 تومان

کد :Np-6FD00

 • وزن طلا : 11.12gr
 • وزن برلیان : 0.69ct
 • تعداد برلیان : 54pcs
26,646,500 تومان

کد : 05634D

 • وزن طلا : 5.740 گرم
 • وزن برلیان : 0.20ct
 • تعداد برلیان : 19 عدد
10,960,000 تومان

code:3

 • وزن طلا : 17.510gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 314pcs
75,350,000 تومان

کد : N-AT000

 • وزن طلا : 6.200gr
 • وزن برلیان : 1.01ct
 • تعداد برلیان : 176pcs
23,290,000 تومان

کد :Np-6OL03

 • وزن طلا : 13.000gr
 • وزن برلیان : 0.38ct
 • تعداد برلیان : 29pcs
19,865,000 تومان

کد : C-AS003

 • وزن طلا : 6.340 گرم
 • وزن برلیان : 0.23ct
 • تعداد برلیان : 1 عدد
8,220,000 تومان

code:6

 • وزن طلا : 16.340gr
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs
38,360,000 تومان

10297R

 • وزن طلا : 14.500gr
 • وزن یاقوت کبود:  1.89ct
 • تعداد یاقوت کبود: 44pcs
35,044,600 تومان

کد : C-AB001

 • وزن طلا: 14.220 گرم  
 • وزن برلیان :  1.75ct  
 • تعداد برلیان: 32 عدد  

 

 

تماس بگیرید

code:5

 • وزن طلا : 23.950gr
 • وزن برلیان : 3.42ct
 • تعداد برلیان : 183pcs
34,250,000 تومان

13114R

 • وزن طلا : 10.410gr
 • وزن یاقوت کبود:  2.76ct
 • تعداد یاقوت کبود: 32pcs
26,934,200 تومان

کد : N-AE000

 • وزن طلا : 5.960gr
 • وزن برلیان : 1.13ct
 • تعداد برلیان : 177pcs
26,030,000 تومان

code 7

 • وزن طلا : 18.950gr
 • وزن برلیان : 4.69ct
 • تعداد برلیان : 128pcs
82,200,000 تومان

کد : C-AS001

 • وزن طلا :11.050 گرم
 • وزن برلیان : 0.94ct
 • تعداد برلیان : 32 عدد

 

تماس بگیرید

code : 009

 • وزن طلا : 7.99gr
 • وزن برلیان : 0.45ct
 • تعداد برلیان : 44pcs
34,250,000 تومان

کد : N-AH000

 • وزن طلا : 8.560gr
 • وزن برلیان : 1.23ct
 • تعداد برلیان : 196pcs
30,140,000 تومان

کد :NAp-G000

 • وزن طلا : 7.63gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
9,590,000 تومان

کد : 04744D

 • وزن طلا : 5.890 گرم
 • وزن یاقوت کبود: 0.06ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pcs
8,220,000 تومان

12403D

 • وزن طلا : 17.110gr
 • وزن برلیان سیاه: 0.59ct
 • تعداد برلیان سیاه: 132pcs
31,660,700 تومان

code : 0010

 • وزن طلا : 10.53gr
 • وزن برلیان : 0.68ct
 • تعداد برلیان : 49pcs
27,400,000 تومان

کد : N-AY000

 • وزن طلا : 8.190gr
 • وزن برلیان : 1.28ct
 • تعداد برلیان : 231pcs

کد : NAp-H000

 • وزن طلا :  7.060gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
9,590,000 تومان

Code :NAp-M00

 • وزن طلا :  7.270gr
 • وزن برلیان : 0.04ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
9,590,000 تومان

کد :NAp-S000

 • وزن طلا : 6.88gr
 • وزن برلیان :0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
9,590,000 تومان

Code : NAg001

 • وزن طلا : 7.27gr
 • وزن برلیان : 0.04ct
 • تعداد برلیان : 2pcs

کد :NAp-A000

 • وزن طلا : 7.42gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
9,590,000 تومان