شما محصولی در سبد خرید ندارید.
کاربر
جستجو
فیلترها

محصولات

حداقل: $0.00 حداکثر: $8,634.00
$0 $8,634
مرتب سازی بر اساس
 • انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید گالری علاقبند
 • عکس دوم : انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید گالری علاقبند

انگشتر پهن سه ردیفه تمام برلیان باگتی طلای سفید

 • وزن طلا : 12.430g
 • وزن برلیان : 2.40ct
 • تعداد برلیان : 160pcs
 • انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 11.820g
 • وزن برلیان : 2.21ct
 • تعداد برلیان : 117pcs
 • انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و زمرد طلای زرد گالری علاقبند
 • عکس دوم :انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و زمرد طلای زرد گالری علاقبند

انگشتر پهن سه ردیفه باگتی برلیان و زمرد طلای زرد

 • وزن طلا : 12.02g
 • وزن برلیان : 1.93ct
 • تعداد برلیان : 116pcs
 • انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.410g
 • وزن برلیان : 0.72ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
 • انگشتر باریک برلیان و زمرد طلای سفید گالری علاقبند
 • عکس دوم انگشتر باریک برلیان و زمرد طلای سفید گالری علاقبند

انگشتر باریک برلیان و گارنت طلای سفید

 • وزن طلا : 4.380g
 • وزن برلیان : 0.71ct
 • تعداد برلیان : 56pcs
 • انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس سوم : انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک مدل پبرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا :  5.300g
 • وزن برلیان :  0.32ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
 • انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا :  5.250g
 • وزن برلیان : 0.32ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
 • انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم : انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر باریک مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 4.900g
 • وزن برلیان : 0.30ct
 • تعداد برلیان : 120pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس سوم: انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.380g
 • وزن برلیان : 1.57ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.190g
 • وزن برلیان : 1.59ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم : انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.850g
 • وزن برلیان : 1.60ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • تصویر گردنبند پروانه با یاقوت کبود و برلیان طلای سفید

گردنبند پروانه با یاقوت کبود و برلیان طلای سفید

 • وزن طلا :  8.550g
 • وزن برلیان : 0.15ct
 • تعداد برلیان : 4pcs
 • انگشتر پهن مدل پیرامید یک وجه برلیان با صدف طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر پهن مدل پیرامید یک وجه برلیان با صدف طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.380g
 • وزن برلیان : 2.01ct
 • تعداد برلیان : 164pcs
 • انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر دورتادور مدل علا طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس چهارم : انگشتر دورتادور مدل علا طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.00g
 • وزن برلیان : 3.32ct
 • تعداد برلیان : 109pcs
تماس بگیرید
 • عکس چهارم : انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای سفید گالری علاقبند

انگشتر دورتادور برلیان مدل علا طلای سفید

 • وزن طلا : 4.60gr
 • وزن برلیان : 2.10ct
 • تعداد برلیان : 116pcs
تماس بگیرید
 • انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای سفید گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای سفید گالری علاقبند
 • عکس سوم: انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای سفید گالری علاقبند

انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای سفید

 • وزن طلا : 6.320g
 • وزن برلیان : 1.78ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید
 • انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای رزگلد گالری علاقبند
 • عکس سوم : انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر نیمه برلیان مدل علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 6.230g
 • وزن برلیان : 2.00ct
 • تعداد برلیان : 57pcs
تماس بگیرید
 • گوشواره پروانه آویز با برلیان و مرجان طلای رزگلد

گوشواره پروانه آویز با برلیان و مرجان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.860g
 • وزن برلیان : 1.48ct
 • تعداد برلیان : 86pcs
$2,500.00
$2,250.00
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان طلای رزگلد

 

 • وزن طلا : 32.210g
 • وزن برلیان : 1.32ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید گالری علاقبند B-Ala007
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید گالری علاقبند B-Ala007

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید

 • وزن طلا : 7.780g
 • وزن برلیان:  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد :Navy-002
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد :Navy-002

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 39.210g
 • وزن برلیان:  0.53ct
 • تعداد برلیان : 14pcs
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند B-Ala009
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند B-Ala009

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.780g
 • وزن برلیان:  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 64pcs
 • تصویر کد :CA00

کد :CA00

شما در این بخش می توانید نام دلخواه خود را سفارش داده ، لطفا تمامی گزینه ها را انتخاب نمایید تا قیمت نهایی مشخص گردد 

 • انگشتر مورگانایت طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر مورگانایت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 6.880gr
 • وزن برلیان : 2.33ct
 • تعداد برلیان : 150pcs
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد : B-Ala008
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد : B-Ala008

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.110g
 • وزن برلیان:  0.13ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
 • دکمه سردست نیوی یکطرف برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند

دکمه سردست مدل نیوی یکطرف برلیان طلای سفید

 • وزن طلا:  16.430g   
 • وزن برلیان : 0.50ct  
 • تعداد برلیان: 132 عدد  

 

 

 • گردنبند نیوی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند

گردنبند نیوی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.850g
 • وزن برلیان: 0.99ct
 • تعداد برلیان: 48pcs
 • انگشتر پهن تمام برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد) گالری علاقبند

انگشتر پهن تمام برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 11.230g
 • وزن برلیان : 2.83ct
 • تعداد برلیان : 354pcs
 • دکمه سردست پیرامید با لاجورد و برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد) گالری علاقبند

دکمه سردست پیرامید با لاجورد و برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا : 22.800 گرم  
 • وزن برلیان: 0.70ct 
 • تعداد برلیان: 8 عدد

 

 • گردنبند پیرامید با سنگ لاجورد و برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند

گردنبند پیرامید با سنگ لاجورد و برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :8.680g
 • وزن برلیان :0.32ct
 • تعداد برلیان : 41pcs
 • گردنبند نیوی 5 تایی سایز کوچک طلای رزگلد گالری علاقبند

گردنبند نیوی 5 تایی سایز کوچک طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.480g
 • وزن برلیان : 0.46ct
 • تعداد برلیان : 73pcs
 • تصویر گردنبند نیوی یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز طلای رزگلد

گردنبند نیوی یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 15.480g
 • وزن برلیان : 0.77ct
 • تعداد برلیان : 20pcs
 • گردنبند اسم عسل بدون برلیان با پروانه و صدف طلای زرد گالری علاقبند

گردنبند اسم عسل بدون برلیان با پروانه و صدف طلای زرد

 • وزن طلا : 10.280gr
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs
 • گوشواره برلیان به همراه صدف
 • گوشواره پروانه و صدف آویز طلای رزگلد گالری علاقبند

گوشواره پروانه و صدف آویز طلای رزگلد

 • وزن طلا :  7.640g
 • وزن برلیان :  1.53ct 
 • تعداد برلیان : 86pcs
 • گردنبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند

گردنبند نیوی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 9.110g
 • وزن برلیان : 0.53ct
 • تعداد برلیان : 22pcs
 • تصویر گردنبند نیوی یکطرف برلیان یکطرف یاقوت کبود طلای رزگلد

گردنبند نیوی یکطرف برلیان یکطرف یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.810g
 • وزن برلیان : 0.77ct
 • تعداد برلیان : 20pcs
 • دکمه سردست پیرامید با چشم ببر و برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)، گالری علاقبند

دکمه سردست مدل پیرامید با چشم ببر و برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

 • وزن طلا :  22.130g    
 • وزن برلیان : 0.68ct 
 • تعداد برلیان: 8 عدد
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان گالری علاقبند
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان گالری علاقبند

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.860g
 • وزن برلیان:   0.10ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
 • گوشواره گل برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد گالری علاقبند

گوشواره گل برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.050g
 • وزن برلیان : 1.00ct
 • تعداد برلیان : 8pcs

گردنبند پیرامید با سنگ صدف و برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.950g
 • وزن برلیان : 0.32ct
 • تعداد برلیان : 41pcs
 • تصویر 13306N

13306N

 • وزن طلا : 7.960g
 • وزن برلیان : 0.32ct
 • تعداد برلیان : 41pcs
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.730g
 • وزن برلیان:  0.63ct 
 • تعداد برلیان: 16pcs
 • گوشواره دو پروانه آویز برلیان و یاقوت قرمز طلای سفید گالری علاقبند

گوشواره دو پروانه آویز برلیان و یاقوت قرمز طلای سفید

 • وزن طلا : 7.300g
 • وزن برلیان مارکیز : 0.38ct
 • تعداد برلیان مارکیز: 4pcs
 • تصویر گردنبند پیرامید با سنگ مالاکیت و برلیان طلای رزگلد

گردنبند پیرامید با سنگ مالاکیت و برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.630g
 • وزن برلیان :0.32ct
 • تعداد برلیان : 41pcs
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد،، گالری علاقبند، کد: B-Ala005
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد،، گالری علاقبند، کد: B-Ala005

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان

 • وزن طلا :  21.840g
 • وزن برلیان:  1.51ct 
 • تعداد برلیان : 114pcs
 • انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد گالری علاقبند
 • تصویر انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد

انگشتر با سنگ عقیق سبز طلای رزگلد

 • وزن طلا : 13.620g
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
 • تصویر گوشواره حلزونی برلیان وسط قلب یاقوت قرمز

گوشواره حلزونی برلیان وسط قلب یاقوت قرمز

 • وزن طلا :  11.550g
 • وزن برلیان : 4.34ct
 • تعداد برلیان :  60pcs
 • تصویر 13309N

13309N

 • وزن طلا : 8.750grr
 • وزن برلیان :0.32ct
 • تعداد برلیان : 41pcs
 • گوشواره پروانه آویز با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

گوشواره پروانه آویز با برلیان و اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا :7.450g
 • وزن برلیان : 1.23ct
 • تعداد برلیان : 84pcs
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد، گالری علاقبند، کد : Navy-007

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.340g 
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد
 • گوشواره پروانه آویز با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

گوشواره پروانه آویز با برلیان و لاجورد طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.420g
 • وزن برلیان : 1.45ct
 • تعداد برلیان : 86pcs
 • تصویر گردنبند اسم مریم تمام برلیان با پروانه و صدف طلای رزگلد

گردنبند اسم مریم تمام برلیان با پروانه و صدف طلای رزگلد

 • وزن طلا : 11.12gr
 • وزن برلیان : 0.69ct
 • تعداد برلیان : 54pcs
 • انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد گالری علاقبند
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد
 • تصویر انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد

انگشتر با سنگ اونیکس طلای رزگلد

 • وزن طلا : 10.510g
 • تعداد سنگ عقیق : 1pcs
 • گوشواره پروانه آویز با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

گوشواره پروانه آویز با برلیان و مالاکیت طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.890g
 • وزن برلیان : 1.35ct
 • تعداد برلیان : 88pcs
 • انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد گالری علاقبند
 • عکس دوم: انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد گالری علاقبند

انگشتر پهن گل و پروانه طلای زرد

 • وزن طلا : 15.720g
 • وزن برلیان : 1.09ct
 • تعداد برلیان : 131pcs
 • تصویر گردنبند منحنی برلیان دار با مروارید طلای رزگلد

گردنبند منحنی برلیان دار با مروارید طلای رزگلد

 • وزن طلا : 5.788gr
 • وزن برلیان :  1.49ct
 • تعداد برلیان : 22pcs
 • دکمه سردست حروف P و M تمام برلیان طلای رزگلد، گالری علاقبند
 • عکس دوم: دکمه سردست حروف P و M تمام برلیان طلای رزگلد، گالری علاقبند

دکمه سردست حروف P و M تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا: 13.120 گرم  
 • وزن برلیان:  1.75ct  
 • تعداد برلیان: 32 عدد  

 

 

تماس بگیرید
 • تصویر گردنبند پروانه با یاقوت قرمز و برلیان طلای رزگلد

گردنبند پروانه با یاقوت قرمز و برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :  9.440gr
 • وزن برلیان :0.16ct
 • تعداد برلیان :4pcs
 • گوشواره پروانه آویز با برلیان و فیروزه طلای رزگلد

گوشواره پروانه آویز با برلیان و فیروزه طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.860g
 • وزن برلیان : 1.48ct
 • تعداد برلیان : 86pcs
 • دکمه سردست حروف M و A تمام یاقوت کبود طلای سفید، گالری علاقبند
 • عکس دوم: دکمه سردست حروف M و A تمام یاقوت کبود طلای سفید، گالری علاقبند

دکمه سردست حروف M و A تمام یاقوت کبود طلای سفید

 • وزن طلا :11.000 گرم
 • وزن یاقوت کبود : 0.94ct
 • تعداد یاقوت کبود : 32 عدد

 

تماس بگیرید
 • انگشتر مردانه دورتادور یاقوت کبود طلای رزگلد گالری علاقبند

انگشتر مردانه دورتادور یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 10.410g
 • وزن یاقوت کبود: 2.76ct
 • تعداد یاقوت کبود: 32pcs
 • گوشواره برلیان با یاقوت کبود و زمرد

12630E

 • وزن طلا : 14.370gr
 • وزن برلیان : 1.80ct
 • تعداد برلیان : 222pcs
 • مدال حرف G سایز کوچک با پروانه و صدف طلای رزگلد گالری علاقبند

مدال حرف G سایز کوچک با پروانه و صدف طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.630g
 • وزن برلیان : 0.02ct
 • تعداد برلیان : 2pcs