شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

کالکشن

حداقل: 16,640,000 تومان حداکثر: 135,200,000 تومان
ريال16,640,000 ريال135,200,000
مرتب سازی بر اساس

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان طلای رزگلد

 

 • وزن طلا : 32.850g
 • وزن برلیان : 1.17ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
78,624,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 33.320g 
 • وزن برلیان:  2.36ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
103,896,000 تومان

دستبند مدل النگویی نیوی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :  23.820g
 • وزن برلیان :0.61ct
 • تعداد برلیان : 151pcs
53,913,600 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 34.730g
 • وزن برلیان:  0.83ct
 • تعداد برلیان : 14pcs
52,416,000 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 24.890g 
 • وزن برلیان:  0.75ct
 • تعداد برلیان: 16pcs
51,667,200 تومان

دستبند مدل چرمی نماد ماه تیر طلای رزگلد

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.30ct 
 • تعداد برلیان : 19 عدد

***جهت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک نمایید ***

56,160,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان دورنگ (طلای رزگلد و سفید)

 • وزن طلا : 32.230g 
 • وزن برلیان:  2.36ct
 • تعداد برلیان : 233pcs
103,896,000 تومان

دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20 گرم 
 • وزن برلیان :0.53ct  
 • تعداد برلیان : 34 عدد

 

43,056,000 تومان

دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا :  31.330g
 • وزن برلیان:  1.33ct
 • تعداد برلیان : 77pcs
93,600,000 تومان

دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد

 • وزن طلا :  32.810g
 • وزن برلیان:  1.46ct
 • تعداد برلیان : 127pcs
93,600,000 تومان

دستبند مدل چرمی نماد ماه دی طلای رزگلد

 • وزن طلا : 22 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان :13 عدد

 

***جهت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک نمایید ***

43,056,000 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید

 • وزن طلا : 9.00g
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
31,824,000 تومان

دستبند نیوی مدل النگویی سایز متوسط یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 33.160g
 • وزن برلیان : 0.74ct
 • تعداد برلیان : 40pcs
78,811,200 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان

 • وزن طلا :  23.420g
 • وزن برلیان:  1.33ct
 • تعداد برلیان : 114pcs
63,648,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.340g 
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد
39,312,000 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.200g
 • وزن برلیان:  0.28ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
22,464,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :  15.360gr
 • وزن برلیان:  0.76ct 
 • تعداد برلیان : 151عدد
44,928,000 تومان

دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد

 • وزن طلا : 23.960g
 • وزن برلیان:  0.78ct
 • تعداد برلیان : 98pcs
84,240,000 تومان

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.860g
 • وزن برلیان:   0.10ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
30,888,000 تومان

دستبند نیوی النگویی چهارتایی با برلیان و اونیکس طلای سفید

 • وزن طلا : 35.37g
 • وزن برلیان : 0.90ct
 • تعداد برلیان : 248pcs
96,726,240 تومان

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 21.170g
 • وزن برلیان : 2.44ct
 • تعداد برلیان : 95pcs
112,320,000 تومان

دستبند نیوی مدل النگویی سایز متوسط بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 34.400g
 • وزن برلیان : 0.18ct
 • تعداد برلیان : 22pcs
73,008,000 تومان

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت کبود با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  24.640g
 • وزن برلیان:  0.25t
 • تعداد برلیان : 1pcs
74,880,000 تومان

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  26.970g
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 1pcs
74,880,000 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 9.00g
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
31,824,000 تومان

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 24.460g
 • وزن برلیان : 1.22ct
 • تعداد برلیان : 99pcs
112,320,000 تومان

دستبند علا سایز بزرگ طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.300g
 • وزن یاقوت کبود : 0.50ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pc
40,491,360 تومان

دستبند علا سایز بزرگ لیمیتد ادیشن بدون برلیان با یاقوت قرمز

 • وزن طلا :  24.230g
 • وزن برلیان:   0.25ct 
 • تعداد برلیان : 1pc
53,651,520 تومان

دستبند علا سایز کوچک طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.890g
 • وزن یاقوت کبود : 0.15ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pc
17,091,360 تومان