شما محصولی در سبد خرید ندارید.
کاربر
جستجو
فیلترها

کالکشن

حداقل: 18,720,000 تومان حداکثر: 152,100,000 تومان
ريال18,720,000 ريال152,100,000
مرتب سازی بر اساس
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان رزگلد گالری علاقبند ،کد: 12202B

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ یکطرف برلیان طلای رزگلد

 

 • وزن طلا : 32.210g
 • وزن برلیان : 1.32ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
103,194,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد:11281B
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد:11281B

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 34.590g
 • وزن برلیان:  2.16ct 
 • تعداد برلیان : 233pcs
115,830,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد :Navy-002
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد :Navy-002

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 39.210g
 • وزن برلیان:  0.53ct
 • تعداد برلیان : 14pcs
80,028,000 تومان
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو برلیان رزگلد، گالری علاقبند ، کد:12146B

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.730g
 • وزن برلیان:  0.63ct 
 • تعداد برلیان: 16pcs
65,286,000 تومان
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه تیر طلای رزگلد
 • عکس سوم :دستبند مدل چرمی رنگی نماد ماه تیر طلای رزگلد، گالری علاقبند کد : B-zm003
 • دستبند مدل چرمی رنگی نماد ماه تیر طلای رزگلد، گالری علاقبند کد : B-zm003

دستبند مدل چرمی نماد ماه تیر طلای رزگلد

 • وزن طلا : 30.020g
 • وزن برلیان : 0.28ct 
 • تعداد برلیان : 19 عدد

***جهت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک نمایید ***

75,184,200 تومان
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت قرمز طلای رزگلد
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ (لیمیتد) تمام برلیان لبه یاقوت کبود/قرمز طلای رزگلد گالری علاقبند، کد: 12092B/12329B
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ (لیمیتد) تمام برلیان لبه یاقوت کبود/قرمز طلای رزگلد گالری علاقبند، کد: 12092B/12329B

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت قرمز طلای رزگلد

 • وزن طلا :26.990g 
 • وزن برلیان : 0.96ct
 • تعداد برلیان : 99pcs
122,148,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان دورنگ (طلای رزگلد و سفید)
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان دورنگ (طلای رزگلد و سفید) گالری علاقبند ،کد: 11281B-1
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان دورنگ (طلای رزگلد و سفید) گالری علاقبند ،کد: 11281B-1
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان دورنگ (طلای رزگلد و سفید) گالری علاقبند ،کد: 11281B-1

دستبند نیوی مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان دورنگ (طلای رزگلد و سفید)

  • وزن طلا : 34.590g
  • وزن برلیان:  2.16ct 
  • تعداد برلیان : 233pcs
115,830,000 تومان
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد
 • عکس چهارم: دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد، گالری علاقبند ، کد: B-zm006

دستبند مدل چرمی نماد ماه مهر طلای رزگلد

 • وزن طلا : 19.450g  
 • وزن برلیان :0.47ct
 • تعداد برلیان : 34 عدد

 

57,493,800 تومان
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود/قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12327B/12301B
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود/قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12327B/12301B

دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا :  32.870g
 • وزن برلیان:  1.13ct
 • تعداد برلیان : 119pcs
105,300,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12301B
 • دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت قرمز طلای رزگلد،گالری علاقبند کد: 12301B

دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد

 • وزن طلا :  33.220g
 • وزن برلیان:  1.13ct
 • تعداد برلیان : 119pcs
105,300,000 تومان
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه دی طلای رزگلد
 • عکس سوم: دستبند مدل چرمی نماد ماه دی طلای رزگلد، گالری علاقبند، کد : B-zm009

دستبند مدل چرمی نماد ماه دی طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.67gr 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان :13 عدد

 

***جهت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک نمایید ***

59,705,100 تومان
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید گالری علاقبند B-Ala007
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید گالری علاقبند B-Ala007

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای سفید

 • وزن طلا : 7.780g
 • وزن برلیان:  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 64pcs
35,802,000 تومان
 • دستبند نیوی مدل النگویی سایز متوسط یکطرف برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند، کد: 12367B
 • دستبند نیوی مدل النگویی سایز متوسط یکطرف برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند، کد: 12367B

دستبند نیوی مدل النگویی سایز متوسط یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 
  • 30.020g
 • وزن برلیان : 0.54ct
 • تعداد برلیان : 96pcs
101,719,800 تومان
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد،، گالری علاقبند، کد: B-Ala005
 • دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان طلای رزگلد،، گالری علاقبند، کد: B-Ala005

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان

 • وزن طلا :  21.840g
 • وزن برلیان:  1.51ct 
 • تعداد برلیان : 114pcs
80,028,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد، گالری علاقبند، کد : Navy-007

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک یکطرف برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.340g 
 • وزن برلیان:  0.32ct
 • تعداد برلیان : 82 عدد
42,120,000 تومان
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد : B-Ala008
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند ،کد : B-Ala008

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.110g
 • وزن برلیان:  0.13ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
25,272,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد : Navy-008
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد : Navy-008
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند،کد : Navy-008

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا :  15.350g
 • وزن برلیان:  0.78ct 
 • تعداد برلیان : 151عدد
50,544,000 تومان
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه آبان با برلیان طلای رزگلد
 • تصویر دستبند مدل چرمی نماد ماه آبان با برلیان طلای رزگلد

دستبند مدل چرمی نماد ماه آبان با برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 20.48g
 • وزن برلیان : 2.06ct  
 • تعداد برلیان :163pcs

 

 

96,876,000 تومان
 • تصویر دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد
 • دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد

دستبند علا لیمیتد ادیشن سایز بزرگ تمام برلیان رزگلد

 • وزن طلا : 22.470g
 • وزن برلیان:  1.61ct 
 • تعداد برلیان : 115pcs
103,194,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان گالری علاقبند
 • دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان گالری علاقبند

دستبند نیوی مدل چرمی سایز کوچک بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 14.860g
 • وزن برلیان:   0.10ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
37,908,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی النگویی چهارتایی با برلیان و اونیکس طلای سفید

دستبند نیوی النگویی چهارتایی با برلیان و اونیکس طلای سفید

 • وزن طلا : 35.370g
 • وزن برلیان : 0.90ct
 • تعداد برلیان : 248pcs
122,779,800 تومان
 • تصویر دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود طلای سفید
 • تصویر دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود طلای سفید
 • تصویر دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود طلای سفید

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود طلای سفید

 • وزن طلا : 19.740g
 • وزن برلیان : 2.04ct
 • تعداد برلیان : 94pcs
126,360,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی مدل النگویی سایز متوسط بازو برلیان طلای رزگلد

دستبند نیوی مدل النگویی سایز متوسط بازو برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 34.400g
 • وزن برلیان : 0.18ct
 • تعداد برلیان : 22pcs
95,612,400 تومان

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود/قرمز

 • وزن طلا : 20.140g
 • وزن یاقوت قرمز : 5.49ct
 • وزن یاقوت کبود: 6.54ct
103,194,000 تومان
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت کبود با پیچ برلیان رزگلد

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت کبود با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  24.640g
 • وزن برلیان:  0.25t
 • تعداد برلیان : 1pcs
92,664,000 تومان

دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

 • وزن طلا :  34.510g
 • وزن برلیان:  2.04ct
 • تعداد برلیان : 122pcs
94,770,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

 • وزن طلا : 22.640 g
 • وزن یاقوت کبود :  3.34ct
 • تعداد یاقوت کبود:89pcs
82,134,000 تومان
 • تصویر دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت قرمز یکطرف طلای ساده

دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت قرمز یکطرف طلای ساده

 • وزن طلا : 22.640 g
 • وزن یاقوت قرمز:  3.56ct
 • تعداد یاقوت قرمز: 96pcs
82,134,000 تومان
 • تصویر دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد
 • دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد

دستبند علا سایز بزرگ بازو یاقوت قرمز با پیچ برلیان رزگلد

 • وزن طلا :  26.970g
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 1pcs
92,664,000 تومان
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند B-Ala009
 • دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد گالری علاقبند B-Ala009

دستبند علا مدل چرمی سایز کوچک تمام برلیان طلای رزگلد

 • وزن طلا : 7.780g
 • وزن برلیان:  0.42ct 
 • تعداد برلیان : 64pcs
35,802,000 تومان
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت کبود طلای رزگلد
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت کبود طلای رزگلد

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ تمام برلیان لبه یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 24.460g
 • وزن برلیان : 1.22ct
 • تعداد برلیان : 99pcs
122,148,000 تومان
 • تصویر دستبند علا سایز بزرگ طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

دستبند علا سایز بزرگ طلای ساده با پین یاقوت کبود طلای رزگلد

 • وزن طلا : 23.610g
 • وزن یاقوت کبود : 0.50ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pc
52,650,000 تومان
 • تصویر دستبند علا سایز بزرگ لیمیتد ادیشن بدون برلیان با یاقوت قرمز

دستبند علا سایز بزرگ لیمیتد ادیشن بدون برلیان با یاقوت قرمز

 • وزن طلا :  24.230g
 • وزن برلیان:   0.25ct 
 • تعداد برلیان : 1pc
73,710,000 تومان
 • تصویر دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای سفید

دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای سفید

 • وزن طلا : 8.270g
 • وزن برلیان : 0.12ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
25,272,000 تومان
 • تصویر دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای رزگلد

دستبند نیمه برلیان مدل النگویی علا طلای رزگلد

 • وزن طلا : 8.350g
 • وزن برلیان : 0.10ct
 • تعداد برلیان : 16pcs
25,272,000 تومان
 • تصویر دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بلک ادیشن لبه کنگره‌ای

دستبند علا مدل چرمی سایز بزرگ بلک ادیشن لبه کنگره‌ای

 • وزن طلا : 34.400g
 • وزن برلیان : 0.25ct
 • تعداد برلیان : 1pcs
126,360,000 تومان