شما محصولی در سبد خرید ندارید.
sevenspikes.themes.common.user
جستجو
فیلترها

کالکشن

حداقل: $765.00 حداکثر: $3,350.00
$765 $3,350
مرتب سازی بر اساس

ماه اردیبهشت ، کد: B-zm001

 • وزن طلا : 45 گرم 
 • وزن برلیان: 0.08ct
 • تعداد برلیان : 4 عدد

کد : Navy-005

 • وزن طلا : 34.73gr
 • وزن برلیان:  0.83ct
 • تعداد برلیان : 14pcs
تماس بگیرید

کد : Navy-001

 • وزن طلا : 32.91grr
 • وزن یاقوت کبود:  0.39ct
 • تعداد یاقوت کبود : 16pcs

ماه فروردین ، کد :000 B-zm

 • وزن طلا : 50 گرم
 • وزن برلیان : 0.09ct
 • تعداد برلیان : ۴ عدد

کد :Navy-002

 • وزن طلا : 34.73gr
 • وزن برلیان:  0.83ct
 • تعداد برلیان : 14pcs

ماه خرداد ، کد: B-zm002

 • وزن طلا : 20 گرم 
 • وزن برلیان : 0.30ct 
 • تعداد برلیان : 40 عدد

ماه تیر ، کد : B-zm003

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.30ct 
 • تعداد برلیان : 19 عدد

ماه مرداد ، کد : B-zm004

 • وزن طلا : 31 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان : 4 عدد

کد : Navy-006

 • وزن طلا : 14.500gr
 • وزن برلیان:  0.11ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

ماه شهریور ، کد : B-zm005

 • وزن طلا : 26 گرم 
 • وزن برلیان : 0.40ct 
 • تعداد برلیان : 48 عدد

ماه مهر ، کد: B-zm006

 • وزن طلا : 20 گرم 
 • وزن برلیان :0.53ct  
 • تعداد برلیان : 34 عدد

 

کد : B-Ala001

 • وزن طلا : 8.370gr
 • وزن برلیان:  0.68ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : Navy-008

 • وزن طلا : 14.500 گرم
 • وزن برلیان:  0.58ct
 • تعداد برلیان : 151عدد

ماه آبان ، کد: B-zm007

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان : 2 عدد

کد : B-Ala002

 • وزن طلا : 8.370gr
 • وزن برلیان:  0.68ct
 • تعداد برلیان : 64pcs
تماس بگیرید

ماه آذر ، کد: B-zm008

 • وزن طلا : 30 گرم 
 • وزن برلیان : 0.75ct 
 • تعداد برلیان : 75 عدد

 

ماه دی ، کد : B-zm009

 • وزن طلا : 22 گرم 
 • وزن برلیان : 0.10ct 
 • تعداد برلیان :13 عدد

کد: B-Ala004

 • وزن طلا : 24.680gr
 • وزن یاقوت کبود:  0.30ct
 • تعداد یاقوت کبود : 1pcs
تماس بگیرید

ماه بهمن ، کد : B-zm010

 • وزن طلا : 21 گرم 
 • وزن برلیان : 0.47ct 
 • تعداد برلیان : 59 عدد

ماه اسفند ، کد : B-zm011

 • وزن طلا : 23 گرم 
 • وزن برلیان : 0.50ct  
 • تعداد برلیان :38 عدد

کد : B-Ala007

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs

کد : B-Ala008

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.25ct
 • تعداد برلیان : 16pcs

کد : B-Ala009

 • وزن طلا : 9.00gr
 • وزن برلیان:  0.90ct
 • تعداد برلیان : 64pcs