انگشتر باریک برلیان و گارنت طلای سفید

54,725,000 تومان 49,252,500 تومان

وزن طلا 6.330g
وزن برلیان 0.82ct
وزن سنگ گارنت 1.42ct
تعداد برلیان 56pcs
تعداد سنگ گارنت 19pcs