انگشتر باریک برلیان و گارنت طلای سفید

50,685,300 تومان

وزن طلا 6.330g
وزن برلیان 0.82ct
وزن سنگ گارنت 1.42ct
تعداد برلیان 56pcs
تعداد سنگ گارنت 19pcs