انگشتر باریک برلیان و یاقوت قرمز طلای زرگلد

44,874,500 تومان 40,387,050 تومان

وزن طلا 5.340g
وزن برلیان 0.71ct
وزن یاقوت قرمز 1.53ct
تعداد برلیان 56pcs
تعداد یاقوت قرمز 18pcs