انگشتر پهن پیرامید یک وجه برلیان با صدف و یاقوت کبود طلای رزگلد

77,280,000 تومان 69,552,000 تومان

وزن طلا 20.450g
وزن برلیان 0.43ct
تعداد برلیان 100pcs
وزن یاقوت کبود 2.66ct
تعداد یاقوت کبود 62pcs
وزن صدف 14.830gr
تعداد صدف 4pcs