انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

45,770,000 تومان 41,193,000 تومان

وزن طلا 5.410g
وزن برلیان 0.72ct
وزن یاقوت کبود 1.52ct
تعداد برلیان 56pcs
تعداد یاقوت کبود 19pcs