انگشتر باریک برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

49,153,000 تومان 44,237,700 تومان

وزن طلا 5.410g
وزن برلیان 0.72ct
وزن یاقوت کبود 1.52ct
تعداد برلیان 56pcs
تعداد یاقوت کبود 19pcs