انگشتر ظریف مدل علا طلای ساده

14,820,000 تومان 13,338,000 تومان