انگشتر ظریف مدل علا طلای ساده

13,530,000 تومان 12,177,000 تومان