دستبند نیوی النگویی چهارتایی با برلیان و اونیکس طلای سفید

134,090,000 تومان 120,681,000 تومان

وزن طلا 35.370g
وزن برلیان 0.90ct
تعداد برلیان 248pcs
وزن سنگ اونیکس 0.85ct
تعداد سنگ اونیکس 10pcs