دستبند نیوی النگویی چهارتایی با برلیان و اونیکس طلای سفید

161,199,500 تومان 145,079,550 تومان

وزن طلا 35.370g
وزن برلیان 0.90ct
تعداد برلیان 248pcs
وزن سنگ اونیکس 0.85ct
تعداد سنگ اونیکس 10pcs