دستبند نیوی سایز بزرگ یکطرف برلیان یکطرف یاقوت قرمز رزگلد

112,750,000 تومان 101,475,000 تومان

وزن طلا 33.220g
وزن برلیان 1.13ct
تعداد برلیان 119pcs
تعداد یاقوت قرمز 114pcs
وزن یاقوت قرمز 1.51ct