دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

112,750,000 تومان 101,475,000 تومان

وزن طلا 32.870g
تعداد برلیان 119pcs
وزن برلیان 1.13ct
تعداد یاقوت کبود 114pcs
وزن یاقوت کبود 1.60ct