دستبند نیوی سایز بزرگ برلیان و یاقوت کبود طلای رزگلد

123,500,000 تومان 111,150,000 تومان

وزن طلا 32.870g
تعداد برلیان 119pcs
وزن برلیان 1.13ct
تعداد یاقوت کبود 114pcs
وزن یاقوت کبود 1.60ct