دستبند نیوی سایز متوسط باگتی برلیان و یاقوت کبود

151,800,000 تومان 136,620,000 تومان

وزن طلا 19.740g
وزن برلیان باگت 0.68ct
تعداد برلیان باگت 57pcs
وزن برلیان با برش دامله (گنبدی) 1.25ct
تعداد برلیان با برش دامله (گنبدی) 38pcs
تعداد یاقوت کبود 82pcs
وزن یاقوت کبود 3.21ct