دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

98,670,000 تومان 88,803,000 تومان