دستبند نیوی سایز متوسط باگتی یکطرف یاقوت کبود یکطرف طلای ساده

87,945,000 تومان 79,150,500 تومان