دکمه سردست تک لنگه حرف G تمام برلیان با یاقوت کبود طلای رزگلد

24,700,000 تومان 22,230,000 تومان

وزن طلا 5.740 گرم
وزن برلیان 0.20ct
وزن یاقوت کبود 0.06ct
تعداد یاقوت کبود 1pc
تعداد برلیان 19 عدد