دکمه سردست تک لنگه حرف G تمام برلیان با یاقوت کبود طلای رزگلد

22,550,000 تومان 20,295,000 تومان

وزن طلا 5.740 گرم
وزن برلیان 0.20ct
وزن یاقوت کبود 0.06ct
تعداد یاقوت کبود 1pc
تعداد برلیان 19 عدد