دکمه سردست حروف P و M تمام برلیان طلای رزگلد

96,416,000 تومان 86,779,000 تومان

وزن طلا 13.120g
وزن برلیان 1.75ct
نوع برش برلیان گرد
تعداد برلیان و سایر سنگ ها 32 عدد