دکمه سردست سنگ رنگی و برلیان

160,591,500 تومان

  • وزن طلا : 14.910g
  • وزن برلیان : 2.70ct
  • تعداد برلیان : 24 عدد