دکمه سردست مدل نیوی یکطرف برلیان سیاه

60,950,000 تومان 54,855,000 تومان

وزن طلا 17.110g
وزن برلیان سیاه 0.59ct
تعداد برلیان سیاه 132pcs