دکمه سردست مدل نیوی یکطرف برلیان سیاه

73,272,500 تومان 65,945,250 تومان

وزن طلا 17.110g
وزن برلیان سیاه 0.59ct
تعداد برلیان سیاه 132pcs