دکمه سردست مدل نیوی یکطرف برلیان

69,000,000 تومان 62,100,000 تومان

وزن طلا 16.460گرم
نوع سنگ برلیان
وزن برلیان 0.48ct
تعداد برلیان و سایر سنگ ها 132 عدد