دکمه سردست مدل پیرامید با چشم ببر و برلیان دو رنگ (طلای سفید و رزگلد)

83,435,000 تومان 75,091,500 تومان

وزن طلا 22.330گرم
نوع سنگ برلیان و چشم ببر
وزن برلیان 0.68ct
وزن سنگ های رنگی 5.58ct
تعداد برلیان و سایر سنگ ها 10عدد