دکمه سردست حروف M و A تمام یاقوت کبود طلای سفید

39,462,500 تومان 35,516,250 تومان

وزن طلا 11.000g
وزن یاقوت کبود 0.94ct
تعداد یاقوت کبود 32pcs