دکمه سردست حروف M و A تمام یاقوت کبود طلای سفید

42,525,000 تومان 38,272,500 تومان

وزن طلا 11.000g
وزن یاقوت کبود 0.94ct
تعداد یاقوت کبود 32pcs