دکمه سردست تک لنگه حرف V بدون برلیان با یاقوت کبود طلای رزگلد

19,760,000 تومان 17,784,000 تومان

وزن طلا 5.600g
وزن یاقوت کبود 0.06ct
تعداد یاقوت کبود 1pc