دکمه سردست علا با یاقوت کبود طلای رزگلد

52,535,000 تومان 47,281,500 تومان

  • وزن طلا :  20.210g
  • وزن یاقوت کبود:  0.60ct
  • تعداد یاقوت کبود : 2pcs