دکمه سردست علا با یاقوت کبود طلای رزگلد

55,670,000 تومان 50,103,000 تومان

  • وزن طلا :  20.210g
  • وزن یاقوت کبود:  0.60ct
  • تعداد یاقوت کبود : 2pcs