دکمه سر دست مدل نیوی باگتی یکطرف برلیان یکطرف یاقوت کبود

290,835,000 تومان

  • وزن طلا:  23.850g
  • وزن برلیان : 3.290t
  • تعداد برلیان: 177 عدد