مدال کلید قلب با یاقوت قرمز طلای رزگلد

41,717,500 تومان 37,545,750 تومان

  • وزن طلا : 4.990g
  • وزن برلیان :0.15ct
  • تعدادبرلیان: 15pcs
  • وزن یاقوت قرمز:  3.36ct
  • تعداد یاقوت قرمز:  28pcs
دسته: