مدال کلید قلب با یاقوت کبود طلای رزگلد

41,717,500 تومان 37,545,750 تومان

  • وزن طلا : 4.950g
  • وزن برلیان :0.15ct
  • تعدادبرلیان: 15pcs
  • وزن یاقوت کبود:  2.74ct
  • تعداد یاقوت کبود:  28pcs
دسته: