گردنبند حرف E سایز بزرگ تمام برلیان با یاقوت کبود طلای رزگلد

42,845,000 تومان 38,560,500 تومان

وزن طلا 5.960g
نوع سنگ برلیان و یاقوت کبود
وزن برلیان 1.13ct
تعداد برلیان 177pcs
وزن یاقوت کبود 0.51ct
تعداد یاقوت کبود 1pc