گردنبند حرف G تمام برلیان سایز بزرگ با یاقوت کبود طلای زرگلد

49,610,000 تومان 44,649,000 تومان

وزن طلا 7.140g
نوع سنگ برلیان و یاقوت کبود
وزن برلیان 1.32ct
تعداد برلیان 238pcs
وزن یاقوت کبود 0.72ct
تعداد یاقوت کبود 1pc