گردنبند حرف L سایز بزرگ تمام برلیان با یاقوت کبود طلای رزگلد

49,610,000 تومان 44,649,000 تومان

وزن طلا 6.950g
وزن برلیان 1.51ct
تعداد برلیان 201pcs
وزن یاقوت کبود 0.44ct
تعداد یاقوت کبود 1pc