گردنبند حرف N سایز بزرگ تمام برلیان با یاقوت کبود طلای زرگلد

56,879,000 تومان 51,191,100 تومان

وزن طلا 8.200gr
وزن برلیان 1.26ct
تعداد برلیان 164pcs
وزن یاقوت کبود 1.19ct
تعداد یاقوت کبود 1pc
دسته: