گردنبند حرف M سایز بزرگ تمام برلیان و یاقوت کبود طلای زرگلد

46,000,000 تومان 41,400,000 تومان

وزن طلا 7.010g
وزن برلیان 1.28ct
تعداد برلیان 198pcs
وزن یاقوت کبود 0.50ct
تعداد یاقوت کبود 1pc
دسته: