گردنبند پیرامید با سنگ مالاکیت و برلیان طلای رزگلد

27,060,000 تومان 24,354,000 تومان

وزن طلا 8.630g
وزن برلیان 0.32ct
تعداد برلیان 41pcs
وزن سنگ مالاکیت 6.77ct
تعداد سنگ مالاکیت 1pcs
دسته: