گردنبند پیرامید با سنگ مرجان طلای رزگلد

35,160,000 تومان 31,644,000 تومان

وزن طلا 7.970g
وزن مرجان 3.46ct
وزن برلیان 0.32ct
تعداد برلیان 41pcs
تعداد مرجان 1pcs
پاک کردن