گردنبند شکوفه پنج پر اشک برلیان و وسط یاقوت کبود

45,465,300 تومان 40,918,770 تومان

  • وزن طلا : 3.770g
  • وزن برلیان :0.74ct
  • تعدادبرلیان: 5pcs
  • وزن یاقوت کبود:  0.08ct
  • تعداد یاقوت کبود:  1pc
دسته: