گردنبند شکوفه پنج پر اشک یاقوت قرمز و وسط برلیان

23,984,100 تومان 21,585,690 تومان

  • وزن طلا : 4.450g
  • وزن برلیان :0.07ct
  • تعدادبرلیان: 1pcs
  • وزن یاقوت قرمز:  1.05ct
  • تعداد یاقوت قرمز:  5pc
دسته: