گردنبند پروانه با یاقوت کبود و برلیان طلای سفید

90,850,000 تومان 81,765,000 تومان

وزن طلا 8.550g
وزن برلیان 0.15ct
وزن یاقوت کبود 7.80ct
تعداد برلیان 4pcs
تعداد یاقوت کبود 70pcs
دسته: