گردنبند نیوی یکطرف برلیان یکطرف یاقوت کبود طلای رزگلد

69,000,000 تومان 62,100,000 تومان

وزن طلا 14.810g
وزن برلیان 0.77ct
تعداد برلیان 20pcs
تعداد یاقوت کبود 24pcs
وزن یاقوت کبود 1.29ct