گردنبند پیرامید با برلیان و فیروزه طلای سفید

33,180,000 تومان 29,862,000 تومان

وزن طلا 8.750gr
وزن برلیان 0.08ct
تعداد برلیان 1pc
وزن برلیان 0.24ct
تعداد برلیان 40pcs
تعداد فیروزه 1pcs
وزن فیروزه 4.40ct
پاک کردن