گردنبند پیرامید وسط ضربدری برلیان دار با سنگ مالاکیت طلای سفید

55,300,000 تومان 49,770,000 تومان

وزن طلا 10.960gr
وزن برلیان 0.36ct
تعداد برلیان 69pcs
وزن سنگ مالاکیت 6.13ct
تعداد سنگ مالاکیت 4pcs
پاک کردن