گردنبند شکوفه پنج پر اشک برلیان و وسط یاقوت کبود

47,654,370 تومان

  • وزن طلا : 3.770g
  • وزن برلیان :0.74ct
  • تعدادبرلیان: 5pcs