گردنبند پیرامید نیمه طلای ساده با سنگ مالاکیت طلای رزگلد

50,580,000 تومان

وزن طلا 12.020g
وزن برلیان 0.32ct
تعداد برلیان 55pcs
وزن سنگ مالاکیت 4.20ct
تعداد سنگ مالاکیت 1pcs
پاک کردن